Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2008

ΣΥΝΕΔΡΙΟ των ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ:Μια μεγάλη επιτυχία

Μετά από 4 ημέρες ζωηρών συζητήσεων, σε ολομέλεια και σε ομάδες εργασίας, σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων και μετά από ψηφοφορίες, οι Παγκόσμιοι Πράσινοι στο συνέδριό τους στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας υιοθέτησαν μερικά σημαντικά ντοκουμέντα και ψηφίσματα, σε μια προσπάθεια να βάλουν τη σφραγίδα τους στον 21ο αιώνα.

Περισσότεροι από 1000 εκπρόσωποι από 80 χώρες και από κάθε ήπειρο του πλανήτη συμμετείχαν σε αυτό το συναρπαστικό συνέδριο, που εστίασε στον τρόπο με τον οποίο οι Πράσινοι μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και να αναδειχτούν σε σημαντική πολιτική δύναμη για την διάδοση και αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις γενικότερα, τη δημοκρατία και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Τους Οικολόγους Πράσινους της Ελλάδας εκπροσώπησε στο συνέδριο ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.
Το παγκόσμιο Πράσινο Κίνημα, που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, υιοθέτησε ένα κοινό Σχέδιο Δράσης για την ερχόμενη δεκαετία, πάνω στο οποίο τα Πράσινα κόμματα και κινήματα σε όλον τον κόσμο θα συνεργαστούν με στόχο της συγκρότησης μιας νέας παγκόσμιας πολιτικής δύναμης.
Το Συνέδριο των Global Greens απάντησε με συνεκτικό και αναλυτικό τρόπο στην παγκόσμια πρόκληση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Υιοθέτησε και μια σειρά από σημαντικά ντοκουμέντα, όπως η Χάρτα για το αειφορικό μέλλον των μεγάλων πόλεων, για την προστασία της βιοποικιλότητας κ.α., με πιο σημαντικό κείμενο τη διακήρυξη «21 σημεία για τον 21ο αιώνα», δηλαδή ένα πρόγραμμα δράσης για τη διαμόρφωση πολιτικών σε ένα πλήθος ζητημάτων, από την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και από τη διατροφική ασφάλεια μέχρι τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Τα βασικά σημεία της διακήρυξης είναι:
1. Προσπάθεια για ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα μέχρι 40% ως το 2020 και 80% ως το 2050, σε συμφωνία με τη διακήρυξη του Κιότο
2. Παγκόσμια αξίωση για πρόσβαση σε καθαρό και ψηλής ποιότητας νερό.
3. Ίση πρόσβαση και οικονομικές δυνατότητες σε τροφή, ενάντια στα μεταλλαγμένα και υπό όρους τα βιοκαύσιμα.
4. Προώθηση των δράσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας
5. Παγκόσμια συμμετοχή στην αειφορική ανάπτυξη και επιβολή ενός φόρου τύπου Τομπιν ως πηγή για οικονομική ανάπτυξη.
6. Οι αρχές του Δίκαιου Εμπορίου θα πρέπει να είναι η βάση για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
7. Προώθηση των «στόχων της χιλιετίας» σε θέματα όπως η ισότητα των φύλων, τη μείωση του υπερπληθυσμού, την υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση
8. Δημιουργία ενός ανεξάρτητου παγκόσμιου διεπιστημονικού ερευνητικού συμβουλίου στον ΟΗΕ που θα διεξάγει επιστημονική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη βασισμένη στις αρχές της οικολογίας, της αειφορίας και της δικαιοσύνης.
9. Ελάττωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων διαμέσου της ανάπτυξης πιο αειφορικών εναλλακτικών υλών, περιορισμού της καταναλωτικής ζήτησης, βελτίωσης της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, αύξηση της αποτελεσματικότητας.
10. Θεμελίωση και ενδυνάμωση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών, όπως η αντιπροσωπευτική και συμμετοχική διακυβέρνηση, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, αναλογική αντιπροσώπευση και προγράμματα συμμετοχικού προϋπολογισμού.
11. Δημιουργία Συμβουλίου Περιβάλλοντος μέσα στον ΟΗΕ με παρόμοια βαρύτητα όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας αλλά με κυκλική συμμετοχή μεταξύ των χωρών και χωρίς δικαίωμα βέτο.
12. Επανενδυνάμωση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαστηρίου, που θα συμπεριλαμβάνει σημαντικές προβλέψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες.
13. Κατάργηση της θανατικής ποινής
14. Αναγνώριση των περιβαλλοντικών προσφύγων στη σύμβαση της Γενεύης
15. Ενίσχυση των σχέσεων και αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των μεγάλων πόλεων σε μια αειφορική προοπτική
16. Προώθηση αειφόρων παραδοσιακών πρακτικών, με νομική προτεραιότητα στην Σύμβαση της Ουνέσκο πάνω από τους κανόνες του ΠΟΕ.
17. Υποστήριξη ενός ανοιχτού και δομημένου διαλόγου ανάμεσα στις παγκόσμιες θρησκείες (και του αθεϊσμού συμπεριλαμβανομένου) και του κοινοβουλίου των παγκόσμιων θρησκειών.
18. Ενίσχυση και βελτίωση των δικαιωμάτων των νέων
19. Διευκόλυνση της ίσης πρόσβασης σε θέματα ιατρικής περίθαλψης σχετικά με τις πανδημίες, όπως πχ η παγκόσμια πρόσβαση σε κάθε είδους φάρμακο.
20. Προώθηση της ειρήνης, αποφυγή των συγκρούσεων και αφοπλισμός, με πολύπλευρες διαδικασίες αποφυγής των συγκρούσεων σε «θερμές» περιοχές, ανάπτυξη της μη βίαιης κουλτούρας και ουσιαστική αντιμετώπιση κάθε εθνικιστικής, ρατσιστικής, μιλιταριστικής, μισαλλόδοξης και βίαιης πολιτικής ή συμπεριφοράς.
21. Διεθνές παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές καταστροφές, με δυνατότητα για πολύπλευρες διεθνείς κυρώσεις

Το 3ο συνέδριο των Παγκόσμιων Πρασίνων θα γίνει στην Ευρώπη το 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: