Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Σημαντική εξέλιξη για τους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ

Oι νέες τροποποιήσεις στην νομοθεσία, θα ισχύουν τόσο εντός όσο και εκτός σύνδεσης με το διαδίκτυο, και περιγράφει πώς τα προσωπικά δεδομένα μπορούν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες όταν οι καταναλωτές ψωνίζουν από ηλεκτρονικό κατάστημα, κάνουν χρήση e-mail,  χρήση κοινωνικών δικτύων κ.ά. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη για τους καταναλωτές της ΕΕ είναι οι εξής:
«Διαφάνεια»: Τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, από ποιον, για ποιο σκοπό, και πόσο καιρό αποθηκεύονται.
«Κοινοποίηση παραβίασης δεδομένων»: Αυτή η σημαντική εξέλιξη προσφέρει το δικαίωμα να ενημερώνεται ο πολίτης όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο.
«Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων»: Καθώς οι καταναλωτές είναι όλο και περισσότερο δεσμευμένοι σε υπηρεσίες (π.χ. το Facebook και το Flickr), θα έχουν το δικαίωμα να ανακτήσουν τα δεδομένα τους και την αλλαγή παρόχου.
Οι αρχές προστασίας δεδομένων θα έχουν τη δύναμη να επιβάλουν αυτούς τους νόμους, ενώ τα άτομα μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για τις παραβάσεις ή να εκπροσωπούνται από οργανώσεις καταναλωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: