Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

«Περ.Κα.»: Οι αγρότες της μεγαλούπολης


Η Ομάδα Αστικών και Περιαστικών Καλλιεργειών (Περ.Κα.) είναι μια εναλλακτική κοινωνική πρωτοβουλία, η οποία λειτουργεί εδώ κι ένα χρόνο, με συλλογικότητα, συντροφικότητα, αλληλεγγύη και ειλικρίνεια και με σκοπό τη συλλογική καλλιέργεια γης μέσα ή κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης με βάση τις αρχές της βιολογικής, βιοδυναμικής ή φυσικής καλλιέργειας και με σεβασμό στους φυσικούς πόρους.
 Η καλλιέργεια στοχεύει στη μη κερδοσκοπική παραγωγή τροφίμων (κυρίως λαχανικών) προς ιδιοκατανάλωση και εθελοντική δωρεάν παροχή μέρους της παραγωγής σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ταυτόχρονα εργαστήριο για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και για την προαγωγή των ανθρώπινων σχέσεων.
Η ομάδα επέλεξε να ασκεί την καλλιεργητική δραστηριότητά της σε μια μικρή έκταση μέσα στο πάρκο (πρώην στρατόπεδο) Καρατάσου, στο νυν Δήμο Παύλου Μελά, με στόχο να προτείνει στην πράξη ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης του χώρου προς όφελος της κοινωνίας και να ενισχύσει την προσπάθεια των κοινωνικών φορέων της περιοχής για διαφύλαξη του χώρου ως ελεύθερου πάρκου και αποτροπή καταπάτησης, οικοπεδοποίησης, ανοικοδόμησης ή εκποίησης με οποιαδήποτε μορφή.
Η λειτουργία της ομάδας βασίζεται σε ένα κοινό πλαίσιο αρχών το οποίο αποδέχονται όλοι οι συμμετέχοντες. Όποιος ενδιαφέρεται να γνωρίσει καλύτερα την ομάδα Περ.Κα. ή να συμμετάσχει στις δραστηριότητές της, μπορεί να επισκεφτεί τον λαχανόκηπο στο πάρκο Καρατάσου ή να δει πληροφορίες στον δικτυακό τόπο: http://www.perka.oneirografos.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια: