Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Λύση στην κρίση από την οικολογική αναγέννηση των πόλεων


 «Η οικολογική αναγέννηση των πόλεων, είναι μέρος της λύσης για διέξοδο από την κρίση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την υποψηφιότητα της πόλης ως «πράσινης πρωτεύουσας» για το 2014.
Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης, επειδή αυτός ο στόχος θα βοηθήσει να αποκτήσει ο κόσμος μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για την κατάσταση της πόλης από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη, καθώς και να διαμορφώσει και προωθήσει ένα σχέδιο αλλαγών με στόχο την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της πόλης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη νέων, βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και ευκαιριών απασχόλησης.
Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, απαιτούνται, όμως:
·       ξεκάθαρη στρατηγική για την ενεργή συμμετοχή των φορέων της πόλης στη διαβούλευση και διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου αλλαγών, ενεργειών και προγραμμάτων για την οικολογική και κοινωνική αναζωογόνηση της πόλης,
·       ουσιαστικός ρόλος στην κοινωνία των πολιτών και στους νέους,
·       ένταξη σε μια ενιαία, συνεκτική πολιτική των επιμέρους δραστηριοτήτων για την πόλη (περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, προστασία κλίματος, πολεοδομικό, ενεργειακή πολιτική, πολιτική για απόβλητα και νερό, κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξη πράσινης-κοινωνικής καινοτομίας, βιώσιμες δημόσιες προμήθειες αγαθών/ υπηρεσιών).
Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων σε κάθε πόλη που θέλει να στραφεί προς πράσινη κατεύθυνση, μπορεί να προέλθει, σύμφωνα με το Ν. Χρυσόγελο, από:
·       Επαναπρογραμματισμό των υπαρχόντων χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ, επιχειρησιακά προγράμματα) με στόχο να προωθηθούν έργα και δράσεις με όφελος για την τοπική οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
·       Επανα-ιεράρχηση των αναγκών με βάση τις σημερινές πραγματικότητες (χρέος, έλλειμμα, υψηλή ανεργία ιδιαίτερα μεταξύ των νέων),
·       μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος ώστε να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη δικτύων προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις πόλεις αλλά και να ενθαρρύνεται η στροφή της τοπικής οικονομίας προς πιο βιώσιμες μορφές και σχήματα κοινωνικής οικονομίας,
·       Τοπικοποίηση των κεφαλαίων που σήμερα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, αγαθών και υπηρεσιών
·       Ανάπτυξη νέων οικονομικών και φορολογικών εργαλείων,
·       Καλύτερη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων, ιδιαίτερα αυτών που στοχεύουν στην απασχόληση των νέων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: