Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

Πραγματικότητα είναι το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας και του ρόλου των εργαζομένων, καθώς υπερψηφίστηκε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σχετική έκθεση του Γερμανού ευρωβουλευτή των Πρασίνων Σβεν Γκίγκολντ. Σε μια εποχή κρίσης και υψηλής ανεργίας οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις πέρα από τα συμφέροντα των μελών τους και των χρηστών των υπηρεσιών τους προσφέρουν λύσεις σε κοινωνικά ζητήματα και μπορούν να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον. Η Ευρώπη αριθμεί 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ενός τετάρτου των Ευρωπαίων, κι απασχολούν περίπου 5,4 εκατομμύρια εργαζομένους. Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν επιδείξει βιωσιμότητα κι αντοχή κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, χάρη στο συνεταιριστικό επιχειρηματικό πρότυπό τους. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις βελτίωσαν τον κύκλο εργασιών και τους ρυθμούς ανάπτυξής τους και κατά τη διάρκεια της κρίσης, με λιγότερες πτωχεύσεις και απολύσεις προσωπικού. Παρέχουν απασχόληση υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στην κρίση και χωρίς αποκλεισμούς, απασχολούν σε μεγάλο βαθμό γυναίκες και μετανάστες, συμβάλλουν σε βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες λειτουργούν μέσω της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού. Οπως δήλωσε ο Σ. Γκίγκολντ, «υπάρχει μια αντίφαση στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Από τη μία η ΕΕ συζητάει για κοινωνική συνοχή και από την άλλη καθυστερεί σημαντικά στην προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών για ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, των πολιτικών εκείνων που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να εξέλθει δυναμικά και ενωμένη από την κρίση. Είναι σημαντικό οι εθνικές κυβερνήσεις αλλά ιδιαίτερα η Κομισιόν να επεξεργαστούν σχέδια και πρωτοβουλίες για την στήριξη της κοινωνικής οικονομίας». Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, επισήμανε ότι «πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς να υλοποιηθούν πολλές από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ήδη από το 2004 η Κομισιόν. Οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας, ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και κοινωνική συνοχή. Η αντιμετώπιση της κρίσης περνάει και μέσα από την ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ενδυνάμωση του τρίτου τομέα, των συνεταιριστικών, συμμετοχικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι ιδιαιτερότητες και η προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωριστεί έμπρακτα από την Κομισιόν και όλα τα κράτη μέλη, τόσο με την διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου όσο και με την ενίσχυσή τους μέσω στοχευμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο κοινωνικός χαρακτήρας των συνεταιρισμών πρέπει να αντανακλάται και με την συμμετοχή των εργαζομένων στην διοίκησή τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια: